Usuwanie Limiterów Prędkości

To proces modyfikacji elektronicznych w samochodzie w celu usunięcia lub zmiany ustawionego przez producenta ograniczenia prędkości maksymalnej. Limiter prędkości jest zazwyczaj programowo ustawiany w sterowniku silnika lub innym modułowym sterowniku pojazdu.

Usługi z tym związane:

Diagnoza i programowanie ECU:

Przeprowadzana jest diagnoza jednostki sterującej silnika (ECU) w celu zidentyfikowania limitera prędkości i ustalenia, czy jest możliwe jego usunięcie. Następnie specjaliści programują oprogramowanie ECU, aby usunąć limiter prędkości.

Modyfikacja oprogramowania ECU:

W ramach usługi, specjaliści modyfikują oprogramowanie ECU, aby usunąć lub zmodyfikować parametry związane z limiterem prędkości. Mogą również dokonać innych zmian, takich jak dostosowanie map wtrysku paliwa, zapłonu itp., aby zoptymalizować osiągi pojazdu.

Testy i walidacja:

Po usunięciu limitera prędkości, przeprowadzane są testy drogowe, aby upewnić się, że pojazd działa prawidłowo i bezpiecznie przy wyższych prędkościach. Specjaliści mogą również dokonać weryfikacji poprawności pracy innych systemów pojazdu, które mogą być powiązane z limiterem prędkości.

Telefon:

Godziny Pracy:

Godziny Pracy:

Telefon:

Telefon:

Godziny Pracy:

Scroll to Top