DPF & EGR

DFP (Diesel Particulate Filter) iEGR (Exhaust Gas Recirculation) są dwoma elementami związanych z redukcją emisji spalin w silnikach Diesla.

Usługi z tym związane:

Czyszczenie DPF:

DPF to filtr cząstek stałych, który gromadzi się w układzie spalinowym i wymaga regularnego czyszczenia. Istnieją różne metody czyszczenia DPF, takie jak mechaniczne czyszczenie, płukanie chemiczne lub regeneracja termiczna. Warsztaty sa mochodowe oferują usługi czyszczenia DPF, które pomagają przywrócić jego skuteczność.

Naprawa lub wymiana DPF:

Jeśli DPF jest uszkodzony lub zablokowany w sposób, który uniemożliwia jego czyszczenie, może być konieczna naprawa lub wymiana tego elementu. Usługi naprawy lub wymiany DPF są dostępne w wyspecjalizowanych warsztatach samochodowych.

Czyszczenie EGR:

EGR jest systemem recyrkulacji spalin, który pomaga w redukcji emisji tlenków azotu. Jednak z czasem EGR może się zablokować lub zanieczyszczyć, co może prowadzić do problemów z wydajnością silnika. Warsztaty samochodowe oferują usługi czyszczenia EGR, które pomagają przywrócić jego działanie.

Naprawa lub wymiana EGR:

Jeśli EGR jest uszkodzony w sposób, który uniemożliwia jego czyszczenie lub poprawne funkcjonowanie, konieczne może być przeprowadzenie naprawy lub wymiany tego elementu.

Telefon:

Godziny Pracy:

Godziny Pracy:

Telefon:

Telefon:

Godziny Pracy:

Scroll to Top